Find a Doctor

پیشگیری و درمان چاقی و لاغری در طب سنتی

آگوست 27, 2017

چاقـی و لاغری

راهكارهای پیشگیری و درمان در طب سنتی و طب اسلامی

 

 

اگر طبیب ، درمان بیمارش را با اصلاح تغذیه آغاز نكند گویی بر كشتن بیمار جرأت یافته است.

 حكیم محمد زكریای رازی

 

 تهیه تدوین : دكتر محمد عزیزخانی

 

مزاج شناسی از دیدگاه حضرت علی (ع):

و الاخلاط المتباینه ،

من الحر                      گرمی ( صفرا ) 

والبر                            سردی ( بلغم )

والبله                          تری ( خون )

والجمود                      خشكی ( سودا )

 

مزاج از دیدگاه طب سنتی

 حالت ، كیفیت و طبیعت كلی بدن یك موجود كه از واكنش متقابل اجزاء ریز مواد متضاد بوجود می آید

تقسیم بندی مزاج بر حسب متابولیسم پایه و رطوبت ذاتی:

 1. گرم و مرطوب (دموی)
 2. سرد و مرطوب  (بلغمی)
 3. سرد و خشك (سوداوی)
 4. گرم و خشك (صفراوی)

 

اخلاط از دیدگاه طب سنتی

مایعاتی سیال كه در اندامهای بدن وجود داشته و از ترشحات خون می باشد (اخلاط تبلور مزاجها می باشند).

 مزاج گرم و تر                  مستعد تولید خلط خون

مزاج سرد و تر                  مستعد تولید خلط بلغم

مزاج گرم و خشك               مستعد تولید خلط صفرا

مزاج سرد و خشك                مستعد تولید خلط سودا

 

 تعادل اخلاط متضاد با یكدیگر و حضور بجا در جایگاه اصلی خود   =   تندرستی و سلامت بافتها و اندامها و كاركرد سیستمها  

بهم خوردن اخلاط ویا حضور نا بجای یك خلط در جایگاه غیر اصلی خود   =   كاهش تندرستی و ایجاد بیماری در سیستمها و اندامها

 

 

طبایع از دیدگاه طب سنتی طبیعت ، خصوصیات و حالت وتوصیف مزاج و خلط می باشد.

 طبیعـت مزاج و خلــط صفرا                گرم و خـــشك

 طبیــعت مزاج و خلـط دم                           گــرم و تر

 طبیعـت مزاج و خلط سودا                    ســرد و خشك

 طبیعــت مزاج و خـلط بلغم                         سـرد و تر

 

خلاصه :             

                                

مزاج                  
صفراوی صفرا گرم و خشك
دموی خون گرم و مرطوب
بلغمی بلغم سرد و مرطوب
سوداوی                      سودا سرد و خشك

 

 تعــــــــــریف چــــــاقی

 • بدن گوشت آلود و تنومند و همگون – دموی مزاجها  ( نیاز به درمان ندارد ) 
 • بدن پیه ناك و ناهمگون  – بلغمی مزاجها   ( نیازمند به درمان )

 

 

پیـــــشگیری از چاقـــــی

۱ـ محدودیت مصرف مواد بلغم زا                                ۴ـ حذف وعده ظهر (ناهار)

۲ـ مصرف مواد ضد بلغم                                             ۵ـ ریاضت و تحرك

۳ـ متعادل خوردن و صحیح خوردن                             ۶ـ آرامش و تعادل روانی

 

  

درمان چاقی

 

 الف ـ راهكارهای عمومی 

 1. كاهش خوراك
 2. اغذیه گرم و خشك
 3. ادویه گرم و خشك
 4. آش آبغوره
 5. روزه داری و ۲ وعده تناول كردن
 6. یك در میان غذا خوردن
 7. حمام گرم و خشك
 8. دلك و دلاكی
 9. ریاضت و تفریح
 10. لباس گرم و خشك
 11. زیر انداز گرم و خشك
 12. بادكش گذاری
 13. انگشتر سرب، در كاسه سربی غذا خوردن (توصیه نمیگردد)
 14. استخر و سونا
 15. پرهیز از بلغم زاها
 16. جایگزینی روغن حیوانی بجای نباتی
 17. عرق ریزه و عسل قبل و بعد غذا
 18. روغن حیوانی یا دنبه قبل و بعد غذا
 19. آش + عسل     (یك وعده دائمی)
 20. ظهرها نخوابد
 21. به پشت نخوابد
 22. سكنجبین ناشتا
 23. طبخ در ظروف مسی و روحی
 24. آ جر داغ
 25. مدرها در فهرست چای سنتی
 26. برگ سنا و گل سرخ
 27. صبر زرد + ماست
 28. چرفع یبوست
 29. مسهل ها
 30. حذف برنج
 31. تنقیه
 32. رژیم انگور
 33. حذف حمام در ایام عادت ماهیانه
 34. ارگاسم جنسی و ارضاء مناسب
 35. كاهش ساعات خواب و سحر خیزی
 36. آداب صحیح خوردن
 37. آب دریا
 38. سبزیجات یددار (شاهی – تره و … )
 39. تنظیم بصل النخاع(مصطكی ، كندر … )
 40. گروه ویتامینهای B
 41. گل قند
 42. حجامت

 

 

ب ـ راهكــــــــارهای اختصـــــاصی

 

 داروهای گیاهی منفرد:                                                         

 ۱ ـ لاك مغسول                                                                                                                                                                                                                                                  

۲ ـ عرق زیره                                                                                   

۳ ـ سندلوس                                                                                    

۴ ـ مجففات                                                                                     

۵ ـ رال هندی

۶ ـ دوسین

۷ ـ اسفند 

 

لاغری موضعی:

۱ ـ روغن مالیها

 ۲ ـ كف دریا

۳ ـ بادكش گذاری

 ۴ ـ ضربه با دست

                  

داروهای گیاهی ترکیبی                         

                                                                                                

۱ ـ جوارش كمونی                                                                  

۲ ـ اطریفل صغیر (اهلیجها)                                                     

۳ ـ ایارج فیقرا

۴ ـ فرمول تركیبی

۵ ـ دستور دكتر احمدیه

۶- دستور انطاكی: دادن منضج و اطریفل ها و ایارج و سپس فصد(تكرار این عمل)

 

 

نكـــــات مهم           

۱ ) كاهش وزن با شیب ملایم

۲ ) تطابق نسخه های اكسیر اعظم با اقلیم ایرانی

۳ ) حد كاهش وزن بر مبنای تعادل اخلاط

۴ ) حجامت مسمن است و فصد مهزل

۵ ) تحمل كم بلغمی مزاجها

 

 

خطاهای فاحش پزشكی كلاسیك در علم تغذیه     

۱ ـ عدم توجه به طبایع و مزاجها

۲ ـ افزودن حجم سردیها ( بلغم زاها ) در رژیم ضد چاقی

۳ ـ ریزه خواری و متعدد خواری

۴ ـ حذف شام

۵ ـ مساوی داشتن چاقی شحمی و لحمی

۶ ـ داروهای شیمیایی و عوارض مرگبار و جدی

 

 

 

درمان لاغری

 

الف ـ راهكارهای عمومی

۱ ) روغن حیوانی وسط یا آخر غذا           

۲ ) مصرف مفرحات                           

۳ ) روغن مالیها                                                         

۴ ) ماساژ

۵ ) خاكشیر

۶ ) مراعات رژیم در نیمه اول ماه قمری

۷ ) رژیم انگور

۸ ) درمان انگلهای گوارشی

۹ ) صبحانه كامل

۱۰ ) عسل

۱۱ ) بادكش گذاری

۱۲ ) حجامت عام

۱۳ ) خواب اول شب

۱۴ ) غذا خوردن با دست

۱۵ ) حمام یك روز در میان

۱۶ ) گردو و پنیر

۱۷) Sex  و ارگاسم

۱۸) تعادل روانی

 

 ب ـ راهـــكارهای اختصــــــاصی     

چاق کردن افراد صفراوی ها چاق کردن افراد سودایی ها
۱ ـ صفرا برها                                                                    ۲ ـ مصرف نشاسته                                                          ۳ ـ لبوب                                                                          ۴ ـ ماء اللحم                                                                    ۵ ـ ماء الفواكه                                                                 ۶ ـ شیر و سكنجبین
۷ ـ حمام و سپس روغن مالی و صرف غذا
۸ ـ تخم مبردات
۱ ـ انجیر كشمش و انگور

۲ ـ خاكشیر  استخودرس

۳ ـ سوهان و حلوا سوهانی

۴- بادرنجبویه ، افتیمون

 

خـــــــطاهای پزشــــــــــكی جدید و طـــــب مدرن در درمــــــــــان لاغـــــــری 

 1.  عدم توجه به مزاج
 2.  عوارض داروهای شیمیایی
 3.  عدم توجه به تعادل روانی
 4.  عوارض اغذیه گرم در صفراویها

 

 

 

تهیه و تدوین : دکتر محمد عزیزخانـی