Find a Doctor

ثبت نام حجامت حزیران ۱۳۹۹

ژوئن 28, 2019

نام نویسی حزیران ۱۳۹۹ – حجامت حزیران ۱۳۹۹

ثبت نام حجامت حزیران ۱۳۹۹ *** حجامت حزیران ۱۳۹۹

حجامت حزیران؛ بهترین و برترین ایام در کل سال جهت انجام حجامت حزیران میباشند.

طبق تقویم طب سنتی ایرانی، دو روز اصلی حجامت در سال که دارای بالاترین فوائد منتج از حجامت برای سلامتی می باشد در سال ۱۳۹۹ روزهای شنبه ۳۱ خرداد (مطابق ۷ حزیران ماه رومی) و شنبه ۷ تیر (مطابق ۱۴ حزیران ماه رومی) می باشد. دکتر محمد عزیزخانی بعنوان اولین شخصی که احیا کننده این سنت بسیار کهن، ارزشمن و والاست، بسیار بر حجامت این دو روز و فوائد بینظیر جسمی، معنوی و ماورایی آن تاکید همیشگی دارند.

نوزده سال برگزاری مستمر حزیران افتخار بینظیر ماست…

برخی مراکز به اشتباه و یا عمد این سنت را به هفته و حتی دهه حجامت تبلیغ مینمایند که قطعاً مبنی واقعی ند

آگوست 3, 2017

 

حجامت نوزادان، اطفال و نوجوانان

نقش پیشگیری و درمانی حجامت در نوزادان و كودكان و نوجوانان

  فهــرســـت  

  1. مقدمه
  2. رویكرد طب سنتی و طب اسلامی به اطفال
  3. جایگاه حجامت اطفال در طب اخواهی و طب سنتی و طب اسلامی
  4. آثار عمومی حجامت در اطفال و نوجوانان
  5. اثار اختصاصی حجامت در اطفال و نوجوانان
  6. آماده سازی كودك و نوجوان برای حجامت توسط والدین و پزشك
  7. تكنیكها و روش اجرای حجامت كودكان
  8. احتیاطات و محدودیتها  و عوارض حجامت اطفال
  9. ایده نو ـ حجامت اطفال نوعی واكسیناسیون است .
  10. ایده دیگر ـ حجامت اطفال ، تحول در نسل و ژنتیك