Find a Doctor

حزیران ۹۷ (حجامت حزیران ۹۷)

آوریل 25, 2018

حجامت حزیران ۹۷

طبق تقویم طب سنتی ایرانی، دو روز اصلی حجامت در سال که دارای بالاترین فوائد منتج از حجامت برای سلامتی می باشد در سال ۱۳۹۷ روزهای چهارشنبه ۳۰ خرداد (مطابق ۷ حزیران ماه رومی) و چهارشنبه ۶ تیر (مطابق ۱۴ حزیران ماه رومی) می باشد. دکتر محمد عزیزخانی بعنوان اولین شخصی که احیا کننده این سنت بسیار کهن، ارزشمن و والاست، بسیار بر حجامت این دو روز و فوائد بینظیر جسمی، معنوی و ماورایی آن تاکید همیشگی دارند.

هفده سال برگزاری مستمر حزیران افتخار بینظیر ماست…

برخی مراکز به اشتباه و یا عمد این سنت را به هفته و حتی دهه حجامت تبلیغ مینمایند که قطعاً مبنی واقعی نداشته و فقط همین دو روز دارای خواص موکد در متون طبی میباشند.

امام صادق ع: از موضع حجامت غیر سموم بدن چیزی خارج نمیگردد…

جهت ثبت نام در این دو رویداد بسیار ارزشمند و عظیم حفظ السحه، با شماره ۷۷۹۰۹۰۲۰ تماس حاصل فرمائید…

ارسال شده در اخبار و رویدادها توسط admin