Find a Doctor

قوانین فصد در طب سنتی

آگوست 6, 2017

قوانین فصد در طب سنتی

۱ – بیمار خون بسیار داشته باشد. (دموی باشد)

۲ – در آخر روز فصد انجام شود.(گاهی اوقات صبح)

۳ – در روزی که ابرو باد نباشد فصد شود. (بارندگی + وزش باد سرد)

۴ – بیمار بسیار چاق و بسیار لاغر نباشد.

۵ – بیمار پیر نباشد . (کهنسال و ناتوان نباشد)

۶ – بیمار در حال امتلای معده نباشد.

۷ – تا ۱۲ ساعت بعد از جماع فصد انجام نشود.

۸ – در فصل بهار فصد انجام شود. ( پاییز و اواخر اسفند نیز مطلوب است )

۹ – مزاج بیمار بسیار سرد و بسیار خشک نباشد.

۱۰ – در چندین مرحله فصد انجام شود . (کم کم خون گرفته شود)

۱۱ – بیمار بعد از فصد به حمام نرود.

۱۲ – بیمار بعد از فصد چیز شور نخورد.

۱۳ – بیمار در آن روز حرکات عنیف و اعراض نفسانی نکند.

۱۴ – بیمار اگر اخلاط زیاد داشته باشد فصد انجام ندهد.

۱۵ – در صورتی که معده بیمار ضعیف باشد فصد انجام ندهد.

۱۶ – اگر پر پیه باشد فصد انجام ندهد.

۱۷ – بعد از قی بسیار ، اسهال ها ، عرق و ادرار بسیار فصد انجام نگیرد.

۱۸ – اگر بیمار خسته است و نیاز به خواب دارد فصد انجام نشود.

۱۹ – باید در بدن بیمار وجع شدید نباشد مگر وجعی که در عضو ورم داری باشد.

۲۰ – بیمار بعد از فصد تا شش ساعت نخوابد.

۲۱ – بعد از فصد از دواهای مسهله ، تند ، تیز ، بسیار ترش و بسیار شیرین نخورد.

۲۲ – بیمار بعد از فصد بزودی بلند نشود و به خون هم نگاه نکند.

۲۳ – در صورت امکان باید بیماری را بدون رگ زدن تسکین داد و اگر ممکن نشد نیشتر زده شود بصورتی که خون کمی بیرون ریخته شود و مقداری از خون در رگهای بدن برای رگ زدن های دیگر باقی بماند.

۲۴ – کسی که از مدتها پیش رگ نزده است و در فصل زمستان احساس ناراحتی می کند باید رگ بزند ولی خونی را جهت  احتیاط باقی بگذارد.

۲۵ – نباید به محض اینکه در بیمار علائم امتلا مشاهده شد او را فصد کرد زیرا ممکن است که امتلاء ناشی از خلط های خام باشد و فصد در این حالت زیان دارد و اگر فصد شود احتمال مرگ بیمار نیز می رود.

۲۶ – فصد تنگ بیشتر نیرو را نگهدار است ولی امکان دارد مایه لطیف و روشن را بیرون دهد و ماده غلیظ و تیره را باقی گذارد.

۲۷ – فصد گسترده برای فربهان مناسب تر است و باعث تقویت آنها می شود و احتمال غش هم در این نوع فصد بیشتر است .

۲۸ – در زمستان بایدفصد انجام داد تا خون منعقد نشود و در تابستان چنانچه نیازی به فصد باشد فصد تنگ بهتر است .

۲۹ – در موارد تب های پر التهاب (عفونی) باید از رگ زدن اجتناب کرد . در تب هایی که شدید نیستند در ابتدای تب و در روزهای نوبه تب نباید فصد کرد ( جورج واشنگتن بدلیل فصد سنگین در حالت تب مرد !)

۳۰ – خونی که در فصد بیرون می آید اگر رقیق باشد و به سپیدی بزند بلافاصله باید کار را متوقف کرد زیرا در این حالت اگر فصد انجام شود شاید بیمار را در دو حالت نامطلوب یعنی هیجان و شورش خلطهای صفراوی و برانگیختگی خلط های سرد دست دهد.

۳۱ – بیمار که فصد می شود نباید شکمش سیر باشد . باید بطور کامل غذا هضم شده باشد.

۳۲ – با اینکه کباب برای معده سنگین است ، لیکن بعد از هضم غذا ، ماده غذا دهنده بسیار خوبی است ، لیکن باید پس از فصد بسیار کم خورده شود.(آب کباب و آب گوشت پخته نیز نافع است )

۳۳ – بهتر است بیمار بعد از فصد عصاره جو با شکر بخورد.

۳۴ – نیشتر زدن بصورت مورب برای کسانی که بهتر است که در یک روز دوبار این کار را انجام می دهند.

۴۵ – فصد بصورت پهنا برای کسی که می خواهد فوراً تجدید فصد کند بهتر است.

۳۶ – برای بیمار که بیشتر از دوبار فصد انجام می گیرد و برآن است روزی چند بار و هر روز کمی خون از او بتراود رگ زدن به درازا بهتر است .

۳۷ – فصد مجدد دو فایده دارد : ۱ – تخلیه بوسیله آن کامل می شود . ۲ – نیروی بیمار حفظ می گردد.

۳۸ – بهترین راه تجدید فصد آن است که دو یا سه روز به تاخیر بیافتد.

۳۹ – بعد از فصد نباید بیمار زیاد غذا بخورد و شکم را انباشته کند . باید خوردن غذا به تدریج و با نوع لطیف آن شروع شود.

۴۰ – بعد از فصد بیمار نباید ورزش کند و باید پشت به زمین دراز بکشد.

۴۱ – استحمام با آب گرم بعد از رگ زدن باید بحدی باشد که گدازنده باشد.

۴۲ – بیماری که خون سودایی دارد به فصد های پی در پی نیازمند است .

۴۳ – سکته یکی از عوارض فصد در پیری است .

۴۴ – بطور کل خونگیریهای سبک و متوالی بهتر از خونگیری سنگین و یک مرحله ای است .

۴۵ – درصفراوی مزاجان درمان با مسهل مفید تر است تا فصد.

 

یاد آوری : به هر حال در ضرورت ها و موارد اورژانسی ، بر حسب تشخیص و تجویز پزشک قوانین فوق الذکر می تواند دستخوش تغییر یا حذف شده و تجربه پزشک در جاری کردن یا تغییر یا چشم پوشی از برخی قوانین فصد بسیار حایز اهمیت است .